Aviso Legal

Información xeral

 • O enderezo URL da páxina web [https://guiasdegalicia.org] (de aquí en diante o portal Web) é un dominio rexistrado pola Asociación Profesional de Guías de Turismo de Galicia (de aquí en diante APIT-Galicia) con domicilio social na Dársena Xoan XXIII,s/n; 15704 Santiago de Compostela, ESPAÑA e CIF: G15137474
 • Esta página ten carácter informativo e de exclusivo uso persoal, co obxecto de facilitar o coñecemiento do público en xeral, dos produtos e servizos ofrecidos. O acceso ao portal Web é, en principio, gratuito, sen prexuízo de que a contratación de produtos ou servizos a través do portal Web esté suxeita a unha contraprestación económica.
 • O usuario comprométese a non utilizar o portal Web nin a información ofrecida no mesmo para a realización de actividades contrarias á Lei, a moral ou a orde pública, e a respectar as condicións de uso establecidas por APIT-Galicia.

Propiedade intelectual e industrial

 • A empresa é titular dos dereitos de Propiedade Intelectual sobre o contenido deste portal Web, incluindo, a modo enunciativo e sen carácter limitativo, deseño gráfico, códigos, fontes, textos, imaxes, videos, marcas, logos ou signos distintivos, ou dispón dos permisos necesarios para a súa utilización.
 • Prohíbese a modificación, copia, reprodución, descarga, transmisión, distribución ou transformación dos contidos do portal Web, se non se ten a autorización do titular dos correspondientes dereitos ou se encontra legalmente permitido.
 • A lesión por parte de terceiros dos dereitos de Propiedade Intelectual ou calquera outro dereito sobre o contido deste portal Web, titularidade de APIT-Galicia, dará lugar ás responsabilidades legalmente establecidas.

Contido Web e enlaces

 • A información contida neste portal Web pode non ser correcta; por isto APIT-Galicia non se responsabiliza de calquera daño ou prexuízo directo o indirecto que poida ocasionar a exactitude, integridade ou veracidade da devandita información, así como tampouco do uso por terceiros do contido deste portal Web, nin dos posibles erros no acceso ao mesmo. Ao mesmo tempo APIT-Galicia se reserva o dereito a suspender temporalmente a accesibilidade ao portal Web cando sexa necesario, sen necesidade de previo aviso.
 • Este portal Web contén enlaces (links) a páxinas externas, non sendo APIT-Galicia responsable dos contidos das devanditas páxinas (sendo responsabilidade do usuario, rexirse polos términos e condicións de utilización das páxinas consultadas) nin do mal uso nin das actividades contrarias á lei, a moral ou a orde pública que realicen os usuarios nesas páxinas.
 • Ao mesmo tempo, o establecemento de calquera hiperenlace desde unha páxina Web deberá efectuarse á páxina principal do portal Web, quedando prohibida a reprodución nin total nin parcial de ningún dos servizos contidos no portal Web de la empresaAPIT-Galicia.

Modificación dos términos e condicións de uso

 • As presentes condicións xerais e as particulares que eventualmente poidan establecerse, e coa redacción que presenten en cada momento, teñen unha duración indefinida, e permanecerán en vigor mentres o portal continúe activo. APIT-Galicia resérvase en todo caso o dereito unilateral de modificar as condicións de acceso ás mesmas, así como ao seu contido.

Lexislación e jurisdición aplicables

 • As presentes condicións de uso ríxense  pola Lei española, acordando as partes someterse á xurisdición dos Xulgados e Tribunais de SANTIAGO DE COMPOSTELA, en caso de disputa ou controversia relacionada coa aplicación ou interpretación das mesmas.