Guided Tours to Santiago

Spanish spoken guided tours in Santiago de Compostela

Fee: 12€. Free for children under 12 years old.

July, 1st through Sptember 30th, daily tours starting at Praza de Praterías

Tour Peregrino: 10:00 h and 16:00 h. Itinerary: Obradoiro, Trindade, San Francisco, Acibachería, San Martiño and back to Praterías

Compostela Contada: 12:00 and 18:00 h. Itinerary: Rúas do Vilar e do Franco, Fonseca, prazas do Obradoiro, Acibechería, Cervantes, Abastos, Universidade, Rúa Nova and back to Praterías.

If you want to join the tour, come 10 minutes before the scheduled time to the Plaza de Praterías. Booking recommended but not compulsory. The guide will be carrying a bright yellow umbrella for easy identification.

 

ADDRESS
Dársena de Xoán XXIII, s/n
15704 Santiago de Compostela
A Coruña
Tel. +34 981 576 698
       +34 606 985 185

info@guiasdegalicia.org

FOLLOW US